top of page
Image by Brian Kairuz

Мисия и визия на SBCA

Общи и философия  Изявления

Film Photography_edited_edited.jpg
Image by Mara Rivera

Общо изявление 

Всеки човек отразява Божията Светлина

Обща философия

Всяко творение на Бог е уникално. Бог  е всемогъщ, вездесъщ, всезнаещ, защото Той е Светата Троица и Учителят на всичко.

Мисия

Работете ръка за ръка с Господ и Спасител Исус Христос чрез всички форми на комуникация, насърчаващи мира и общуването помежду си като братя и сестри, независимо от различията

Визия

Да бъдем мисионери на вярата, без граници дори на практика, достигащи до живот с дълбока и дълбока любов към Бога и Неговата Църква, един католически и апостолски характер

Image by Michael Rivera 🇵🇭
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
bottom of page