top of page
IMG_20220617_140936.jpg

За SBCA

Нашата цел:

  1. Да действаме като съвременни евангелизатори и кибермисионери на континенти, като използваме Интернет в съответствие с ученията на Католическата църква

  2. Да използваме всички форми на медии, за да разпространяваме любовта на нашия Господ и Спасител Исус Христос към всички, независимо от вероизповеданието, расата, географския произход, социалния статус и пола чрез застъпничеството на Благословен Карло Акутис, нашия покровител и Пресвета Богородица, нашата Санкта Dei Genetrix

  3. Да подкрепя призванието в католическата църква, като организира обучения и други събития, свързани с насърчаване и застъпничество на призванието

  4. Да се създадат институции, центрове и сродни структури за мисията и предаността на Католическата църква към Благословен Карло Акутис и Пресвета Богородица

  5. Да правим акт на милосърдие за бедните, изоставените, бездомните, бедните, затворените, сираците и жертвите на социални несправедливости

bottom of page